Zentrum Lab

Carretera de Vic, La Garriga

centre@zentrumbcn.com

93 871 82 73

Showroom Poliform

Via Augusta 162, Barcelona

centre@zentrumbcn.com

93 321 12 99

Flagship Poliform

Via Augusta 147, Barcelona

centre@zentrumbcn.com

93 321 12 99

Showroom Rimadesio

Carrer París 170, Barcelona

centre@zentrumbcn.com

93 321 12 99

Zentrum Lab

Carretera de Vic, La Garriga

centre@zentrumbcn.com

93 871 82 73

Showroom Rimadesio

Carrer París 170, Barcelona

centre@zentrumbcn.com

93 321 12 99

Flagship Poliform

Via Augusta 147, Barcelona

centre@zentrumbcn.com

93 321 12 99

Showroom Poliform

Via Augusta 162, Barcelona

centre@zentrumbcn.com

93 321 12 99

      ×